Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 30 listopada 2018r.

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Pani Mirosława Gałan. Przedmiotem posiedzenia były tematy: „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego” oraz „Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie rezydencji podatkowych, migracja zarobkowa z Polski i do Polski”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: Pan Sławomir Sosnowski – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pani Jolanta Misiuk – Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz w Kuratorium Oświaty w Lublinie , Pan Piotr Szczepanik – Wicekurator Oświaty, Pan Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, Pani Agnieszka Postępska – Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Ewa Kiernicka oraz Pan Mirosław Górczyński – członkowie SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL.

Podczas spotkania Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego powitała Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, jako Wiceprzewodniczącego WRDS WL.  Ponadto przeanalizowano przedstawione wyniki prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL oraz Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęła Stanowisko nr 1/2018 WRDS WL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom migracji gospodarczej, przenoszenia rezydencji podatkowych, migracji zarobkowej dotyczącej województwa lubelskiego.

Członkowie WRDS WL przyjęli również Opinię nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok.

galeriaGALERIA

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół z posiedzenia Plenarnego z dnia 30 listopada 2018 r. 

Imienna lista obecności

Uchwała 14/2018 w sprawie zmiany składu Prezydium WRDS

Opinia 1/2018 WRDS z dnia 30 listopada 2018 r.

Stanowisko 6/2018 WRDS WL z dnia 30 listopada 2018 r.