W dniu 22 października 2020 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Obrady przybrały formę hybrydową. Przedstawiciele Prezydium WRDS WL zebrali się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie, pozostali członkowie WRDS WL wraz z zaproszonymi gośćmi dołączyli do spotkania online. Obrady otworzył Marian Król – Przewodniczący WRDS WL. Spotkanie przeprowadzono stosując się do wszystkich obowiązujących obostrzeń oraz z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

Głównym tematem posiedzenia było omówienie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, która zdaniem WRDS WL powinna szczególnie uwzględniać wiodące przedsiębiorstwa Lubelszczyzny takie jak „PZL-Świdnik” S.A., PGE Dystrybucja S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. oraz Grupa Azoty S.A.

Chęć wspólnego budowania przyszłości naszego regionu wyrazili obecni na spotkaniu goście reprezentujący Ministerstwo Aktywów Państwowych: Artur Soboń – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego oraz Andrzej Śliwka – Podsekretarz stanu.

Spośród Parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej do spotkania dołączyli: Przemysław Czarnek, Jarosław Sachajko, Krzysztof Szulowski.

Po przeprowadzonej dyskusji zadecydowano o utworzeniu Stanowiska w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju Województwa Lubelskiego. Dokument odwoływać się będzie do zeszłorocznego Stanowiska Nr 5/2019 WRDS WL z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju Lubelszczyzny.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego postanowiła poświęcić odrębny czas dla każdego ww. przedsiębiorstwa z uwagi na ich ważność w skali krajowej. 

do-pobraniaDO POBRANIA

Stanowisko Nr 5/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju Lubelszczyzny

galeriaGALERIA