Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 29 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Pani Mirosława Gałan. Tematami posiedzenia były: „Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przygotowania programu, akcji informacyjnej i przebiegu uroczystości podpisania przez zaproszonych akcjonariuszy aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie” oraz „Omówienie organizacji posiedzenia Prezydiów WRDS Ściany Wschodniej”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: Artur Habza – Członek DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL; Aleksandra Brzozowska – Oddział Promocji, Handlu i Inwestycji w Departamencie Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL;  Grzegorz Matysek – Członek DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL, z Business Centre Club.

Podczas spotkania Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego odmówiła dalsze działania w kwestii organizacji uroczystości  podpisania aktu Regionalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Ponadto ustalono, iż realizacja tematu dotyczącego spotkania prezydiów WRDS Polski Wschodniej  zostanie skierowana do prac SZR ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL.

do-pobraniaDO POBRANIA

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego 29.05.2018r