W dniu 27 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan. Tematami posiedzenia były: „Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach” oraz „Efekty prac DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: Lech Dębczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW; Wojciech Pogodziński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach; Antoni Rudnik – Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Lublinie; Adam Zaniewicz – Przewodniczący Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień ‘80” w DPS w Ryżkach, Stanisław Kiszczak – Członek DZR ds. regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL z ramienia FZZ; Artur Krukowski – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Grzegorz Matysek – Dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego DORADCA Sp. z o.o.

Podczas spotkania Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przedstawiła efekty dotychczasowej pracy odnośnie omawianych tematów oraz wypracowała stanowiska. Ponadto przyjęto projekt listu otwartego oraz projekt aktu koalicyjnego, które przygotował DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL.

do-pobraniaDO POBRANIA

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego 28 kwietnia 2018

Zał. nr 1. Imienna lista obecności -27 04 2018

Zał. nr 2. MATERIAŁ Zespołu z dnia 23 04 2018 r

Zał. nr 3. Pismo w sprawie DPS w Ryżkach

Zał. nr 4. Pismo z PIP- kontrola w DPS w Ryżkach

Zał. nr 5. STANOWISKO 1_2018 SZR ds. Polityki Społecznej i Ochorny Zdrow…

Zał. nr 6. STANOWISKO WRDS Nr 1_2018 WRDS WL

Zał. nr 7. Artykuł z Internetu – Niebezpiecznie w DPS-ach

Zał. nr 8 Stanowisko WRDS DPS Ryżki projekt 1

Zał. nr 9 Stanowisko WRDS DPS Ryżki projekt 2

Zał. nr 10 Stanowisko WRDS DPS Ryżki projekt 3

Zał. nr 11. Stanowisko DPS Ryżki strona samorządowa, pracodawcy, pracownicy

Zał. nr 12. Stanowisko DPS Ryżki strona rządowa

Zał. nr 13. Materiał z prac DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą

Zał. nr 14. List otwarty

Zał. nr 15. Regionalna Lubelska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie

Zał. nr 16. Uchwała Nr 3 2018 w sprawie zmiany Składu SZR ds. Rynku Pracy…