Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

19 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS – Sławomir Sosnowski.

Efektem pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było przyjęcie:

  1. Stanowiska Nr 11/2017 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia przepustowości i skrócenia czasu odpraw na terminalu w Koroszczynie. Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu granicznego.
  2. Opinii Nr 2/2017 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.
  3. Uchwały Nr 7/2017 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą.

Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego dokonał uroczystego wręczenia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” nieobecnym podczas Gali Jubileuszowej 15-lecia dialogu społecznego w województwie lubelskim członkom WRDS WL.  Również Tomasz Pitucha w imieniu Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego wręczył dyplomy uznania wojewody lubelskiego przyznanych za wymierny wkład w utrzymywanie i rozwój dialogu społecznego w województwie lubelskim.

Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uroczyście podzielili się także opłatkiem i złożyli sobie życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Protokół z posiedzenia plenarnego 19 grudnia 2017 r.

Zał. Nr 1 Imienna lista obecności

Zał. Nr 2a. Stanowisko SZR 1_2017 ds. Infrastruktury i Transportu WRDS

Zał. Nr 2b. Stanowisko Nr 11 WRDS WL

Zał. Nr 3a. Stanowisko w sprawie usunięcia z krajowego porządku prawnego …

Zał. Nr 4a Prezentacja- Cudzoziemcy na regionalnym rynku pracy

Zał. Nr 4b. BCC nt. projektu ustawy o cudzoziemcach

Zał. Nr 4c. Przedsiębiorcy o zatrudnianiu cudzoziemców – badanie ankietow…

Zał. Nr 4d. Usuńmy bariery w zatrudnianiu cudzoziemców-BCC

Zał. Nr 5a. Prezentacja Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudniania na 2018 r.

Zał. Nr 5b. Opinia nr 2_2017 WRDS z dnia 19 grudnia 2017 r. projekt

Zał. Nr 5c. Wniosek WUP o zaopiniowanie RPDZ 2018 r.

Zał. Nr 5d. RPD na 2018r

Zał. Nr 5 f. Uchwała Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie RPDZ 2018

Zał. Nr 6. UCHWAŁA NR 7_2017WRDS w sprawie powołania DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą