Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 4 października 2017 r. w siedzibie UMWL  odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematami posiedzenia były: „Funkcjonowanie i rozwój COZL im. św. Jana z Dukli” oraz „Perspektywa finansowania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego”.
W pierwszym temacie obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego – Wiesława Janczak, w pozostałych punktach porządku obrad posiedzeniu przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego.

W posiedzeniu udział wzięli Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Marek Kos – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Przewodniczący  Rady Społecznej COZL im. św. Jana z Dukli, Bożena Lisowska – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, członek Rady Społecznej COZL im. św. Jana z Dukli, Jerzy Kuliński –  Dyrektor COZL,  Grzegorz Gomoła – Zastępca Dyrektora ds. Finansowo – Organizacyjnych COZL, Karol Tarkowski  Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ewa Dudziak – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL, Łukasz Semeniuk– Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego, prof. Andrzej Nowakowski – doradca NSZZ „Solidarność”, Dawid Pyzik – doradca NSZZ „Solidarność”, Justyna Horbowska– członek SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS.

Posiedzenie Rady poprzedzone było spotkaniami Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS, który w oparciu o przedstawione materiały i uzyskane informacje  opracował merytoryczne stanowiska.

Efektem prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było przyjęcie:

  1. Stanowiska Nr 9/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie funkcjonowania i rozwoju Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
  2. Stanowiska Nr 10/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 4 października 2017 r.  w sprawie perspektywy finansowania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego.

 

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 4 października 2017 r.

Zał. nr 1. Imienna lista obecności -04.10.2017

Zał. nr 2. Informacja Sejmik WRDS COZL prezentacja

Zał. nr 3. Stanowisko 3_2017 SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS z dnia 18 września 2017 r.

Zał. nr 4.Stanowisko Rady Miasta Lublin w sprawie COZL

Zał. nr 5. Wyniki finansowe COZL lipiec 2016 do lipca 2017

Zał. nr 6. COZL kontrakty 2014_2017

Zał. nr 7. Sprawozdania finansowe COZL 2014-2016- Aktywa

Zał. nr 7. Sprawozdania finansowe COZL 2014-2016- Pasywa

Zał. nr 7. Sprawozdania finansowe COZL 2014-2016- RZiS

Zał. nr 8. Stanowisko strony pracowników, rządowej i samorządowej SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS

Zał. nr 9. Plan 2018 nfz

Zał. nr 10. STANOWISKO NR 9_2017 WRDS z dnia 4 października 2017 r. w sprawie funcjonowania i rozwoju COZL im. św. Jana z Dukli

Zał. nr 11. STANOWISKO NR 10_2017 WRDS z dnia 4 pażdziernika w sprawie perspektywy finansowania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego