Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 29 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS – Pan Sławomir Sosnowski.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie tematu dot. szarej strefy oraz zagadnień związanych z oceną skutków wdrażania ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wsparcia obradom udzielili: Pan  Włodzimierz Biaduń- Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, Pan Artur Krukowski- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Pan Jacek Stefaniuk – Inspektor Kontroli Wydział Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pan Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS, Pani prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Aptecznej oraz Pan Tomasz Barszcz- Prezes Lubelskiej  Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Posiedzenie Rady poprzedzone było spotkaniami zespołów roboczych, które w oparciu o przedstawione materiały i uzyskane informacje, opracowały merytoryczne stanowiska.

Efektem prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było przyjęcie:

  1. Stanowiska Nr 7/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie efektów działań w zakresie walki z szarą strefą w skali kraju i w województwie lubelskim
  2. Stanowiska Nr 8/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie monitorowania wdrażania ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz ocena jej wpływu na zdrowie publiczne.
  3. Uchwały Nr 6/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS.

Protokół z posiedzenia plenarnego 29 sierpnia 2017 r.

Zał. Nr 1 Imienna lista obecności -29.08.2017 r.

Zał. Nr 2 stanowisko nr 2_2017 SZR ds. Gospodarki WRDS

Zał. Nr 3 Prezentacja – Krukowski Artur

Zał. Nr 4 STANOWISKO NR 7_2017 WRDS w sprawie szarej strefy

Zał. Nr 5 Stanowisko Nr 2 z dnia 21 sierpnia 2017 SZR ds. Polityki Społecznej i Ochro…

Zał. Nr 6 STANOWISKO NR 8_2017 WRDS w sprawie zmiany ustawy o prawie farmaceutycznym

Zał. Nr 7 UCHWAŁA NR _6_2017 w sprawie zmiany uchwały NR 6_2016

Zał. Nr 8a. Pakiet tytoniowy – zatrzymać szarą strefę – raport

Zał Nr 8b. Bukmacherzy razem- szara strefa

Zał Nr 8c. Przyklady szarej strefy

Zał. Nr 8d. Raport- Ile traci budżet Państwa na zjawisku szarej strefy

Zał. Nr 8e. Przeciwdziałenie szarej strefie- działania BCC

Zał. Nr 8f. Apel o stworzenie koalicji w walce z szarą strefą

Zał. Nr 8g.Rola wymiaru sprawiedliwości w ograniczaniu szarej sterfy w Polsce

Zał. Nr 8h. Przykłady rekomendacji przedstawicieli branż w walce z szarą strefą

Zał. Nr 8i. Priorytety branży tytoniowej skupinej w BCC w walce z szarą strefąZał. Nr 8j.Szara strefa w Polsce- szacunki i metodologia badawcza

Zał. Nr 8k. .Sciąganie wyłudzeń VAT

Zał. 9a.Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne…

Zał Nr 9b. Uzasadnienie (druk nr 1126)

Zał. Nr 9c.Komisja Zdrowia-pełny zapis przebiegu posiedzenia

Zał. Nr 9d. Opinia nr 9 Komisji Zdrowia dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulac…

Zał. Nr 9e. RAPORT – Sieci apteczne w Polsce

Zał. Nr 9f.Raport sektorowy Dystrybucja farmaceutyków

Zał. Nr 9g. KATARZYNA KRĄŻYŃSKA- Apteczny rynek farmaceutyczny i konsumpcja leków

Zał. Nr 9h. OBRAZ_POLSKIEGO_RYNKU_FARMACEUTYCZNEGO

Zał. Nr 9i.analiza_konsumpcji_lekow_w_polsce_i_wybranych_…