W dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady przeprowadzone w trybie zdalnym poprowadził  Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

Głównym tematem posiedzenia było omówienie przygotowanej przez WRDS WL opinii do projektu Strategii Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Po przeprowadzonej dyskusji Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęła:

  • Opinię Nr 2/2020 strony pracowników i pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku;
  • Stanowisko Nr 7/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju Województwa Lubelskiego;
  • Stanowisko Nr 8/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie realizacji opóźnionego 13 lat, jednego z najważniejszych dla województwa lubelskiego projektu z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju tj. przeniesienia siedziby całej Grupy PGE do Lublina.

Podczas posiedzenia plenarnego zostały również przyjęte uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli po stronie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w składach Stałych Zespołów Roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Zmiany te dotyczyły SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych oraz SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Ostatnim tematem obrad była krótka prezentacja projektu pt. „Nowy dialog – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”. Główne założenia oraz wyniki prowadzonych badań omówił Mariusz Filipek – Prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej.