Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL

W dniu 28 października 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady poprowadził Pan Przemysław Czarnek – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Procedowanym tematem była analiza aktualnej sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” w kontekście funkcjonowania Grupy Azoty. Temat został poddany pod obrady Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS, a efekty prac zaprezentował Pan Andrzej Ryl, Przewodniczący Zespołu. W posiedzeniu plenarnym WRDS wzięli udział członkowie Rady oraz zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele Zarządu Grupy Azoty Puławy, przedstawiciele strony pracowników oraz posłowie na Sejm RP: Gabriela Masłowska, Beata Strzałka, Sławomir Skwarek, Jerzy Bielecki i Sławomir Zawiślak.

Podczas obrad przyjęto Stanowisko Nr 8/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty oraz przedstawienia aktualnej sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” w kontekście funkcjonowania Grupy Azoty.

Zarządzeniem nr 198/2019 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 21 października 2019 r. został powołany nowy przedstawiciel strony samorządowej Pan Paweł Dąbrowski – Burmistrz Urzędowa. Podczas posiedzenia Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego podziękował Panu Andrzejowi Szarlipowi za pracę i zaangażowanie w działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego złożyli również uroczyste podziękowanie Panu Przemysławowi Czarnkowi, Przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego za dotychczasową działalność na rzecz Rady oraz wzorową współpracę zmierzającą do budowania i funkcjonowania efektywnego dialogu społecznego w województwie lubelskim.

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół z posiedzenia plenarnego w dniu 28 października 2019 r.

Zarządzenie nr 198/2019 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

 

galeriaGALERIA