Posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS Województwa Lubelskiego

17 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Mirosława Gałan – Przewodnicząca Zespołu. Tematem posiedzenia były propozycje podjęcia działań na rzecz zwalczania szarej strefy oraz zawiązania Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą. Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 20 marca.  

Wynikiem spotkań jest list intencyjny oraz wstępny projekt tekstu Regionalnej Koalicji opracowany przez zespół redakcyjny wyznaczony spośród członków DZR. W skład zespołu redakcyjnego weszli: Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, Małgorzata Sokół- Dyrektor WUP w Lublinie, Artur Krukowski- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Grzegorz Matysek- Członek Zarządu Doradca sp. z o.o. oraz Mateusz Gabryel reprezentujący Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

Zwieńczeniem działań DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS Województwa Lubelskiego będzie podpisanie Regionalnej Koalicji oraz organizacja regionalnej konferencji w temacie przeciwdziałania szarej strefie.