Zespół został powołany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu plenarnym WRDS 22 kwietnia 2016, w celu wypracowania paktu dla Lubelskiego Węgla.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Lubelskiego Węgla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, w składzie:

Dariusz Jodłowski Prezes Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, członek WRDS, Przewodniczący Zespołu;
Marek Chmielewski Członek Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, członek WRDS;
Stanisław Ćwirko Przewodniczący Związku Zawodowego„KADRA” LW „Bogdanka” S.A.;
Zdzisław Cichosz Przewodniczący Zarządu Związku Górników w Polsce LW „Bogdanka” S.A.;
Krzysztof Jastrzębski Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” LW „Bogdanka” S.A.;
Antoni Pasieczny Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A.;
Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej.

W obradach posiedzenia gościnnie wziął udział Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Przewodnicząca WRDS – Wiesława Janczak.
Członkowie Zespołu po kilku godzinnych obradach wypracowali główne założenia dla Paktu, które w dalszej kolejności będą przedmiotem prac WRDS.