Drugie posiedzenie SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich odbyło się 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Spotkaniu przewodniczyła Pani Elżbieta Wójcik – Przewodnicząca Zespołu. Członkowie Zespołu debatowali nad kwestią obrotu ziemią rolną w Polsce w kontekście przyjętych zmian legislacyjnych oraz konsekwencjami wynikającymi z tych zmian.  

Dyskusja dotyczyła również nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Dalsza część spotkania miała charakter organizacyjny. Zespół ustalił plan pracy i termin kolejnego posiedzenia, które odbędzie się 29 sierpnia 2016 r.