W dniu 13 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem posiedzenia WRDS był temat „Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce”. Rada podjęła decyzję o ponownym skierowaniu tematu do prac w Stałym Zespole Roboczym ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, z uwagi na konieczność uwzględnienia w Stanowisku wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków WRDS.

W trakcie obrad podjęto także dyskusję na temat ochrony Górek Czechowskich. Rada pozytywnie odniosła się do konieczności wsparcia inicjatywy Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich. 
Z uwagi na złożoność problemu oraz ciężar gatunkowy tematu dla mieszkańców Lublina, a także mając na uwadze dbałość o naturalny lubelski ekosystem, postanowiono o organizacji szerokiej debaty WRDS przy udziale przedstawicieli władz Miasta Lublin, przedstawicieli właściciela terenu oraz mediów.

W trakcie posiedzenia, członkowie Rady przyjęli także uchwały organizacyjne w sprawie przewodniczenia oraz czasu na jaki są powołane  Stałe Zespoły Robocze Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 13 lipca 2016 r.

1. Imienna lista obecności – posiedzenie plenarne 13 lipca 2016 r.

2. porządek obrad – 13 lipca 2016r.

3. Stanowisko nr 1 Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS

4. Pismo do Wiceprzewodniczącej WRDS Pani Mirosławy Gałan od Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich

6a. Uchwała – Stały Zespół Roboczy ds. Infrastruktury i Transportu WRDS

6b. Uchwała – Stały Zespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS

6c. Uchwała – Stały Zespół Roboczy ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS

6d. Uchwała – Stały Zespół Roboczy ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS

6e. Uchwała – Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS

6f. Uchwała – Stały Zespół Roboczy ds. Funduszy Europejskich WRDS

6g. Uchwała – Stały Zespół Roboczy ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS