Obradowało Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego

15 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Sławomir Sosnowski przewodniczący WRDS WL.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie spraw bieżących oraz dyskusja nad organizacją pracy na najbliższe posiedzenie plenarne WRDS WL. Członkowie Prezydium zdecydowali, iż posiedzenie plenarne odbędzie się 7 kwietnia 2017 r., o godz. 11:00. Tematem wiodącym spotkania będzie szkolnictwo, a dokładniej dyskusja dotycząca: Kampanii społecznej nowego typu szkół, które zaczynają funkcjonować w systemie szkolnym od września 2017 roku – SZKOŁY BRANŻOWE  I STOPNIA, Zagrożenie w szkolnictwie wyższym w kontekście prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym(uczelnie publiczne, niepubliczne, instytuty badawcze)temat zgłoszony przez stronę związkową Forum Związków Zawodowych oraz Skrócenie dostępności do wykonywania zawodu absolwentom wyższych uczelnitemat wniesiony przez Pracodawców Ziemi Lubelskiej.