Obradowało Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła z upoważnienia Przewodniczącego WRDS Pana Sławomira Sosnowskiego, Pani Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS. Członkowie Prezydium WRDS zadecydowali, iż na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 29 czerwca o godz. 11:00 Rada zajmie się następującymi tematami: „Omówienie propozycji WRDS w sprawie organizacji wojewódzkiego forum poświęconego problemom kształcenia, rynku pracy i braku wykwalifikowanej kadry” oraz „Komunikacja zastępcza podczas trwania modernizacji linii kolejowej Warszawa – Dorohusk, trudności w dojazdach z Lublina do stolicy, na czas trwania inwestycji”.

W trakcie posiedzenia omówiono także spawy bieżące, w tym propozycje zmian do nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.