Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie

W dniu 9 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. To jedyne takie przedsięwzięcie w skali kraju.

Gospodarzem Kongresu była Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL, która otworzyła spotkanie swoim wystąpieniem. Wydarzenie prowadził uznany ekonomista, Marek Zuber. Temat szarej strefy wzbudził duże zainteresowanie wielu środowisk nie tylko województwa lubelskiego, ale i w skali kraju. Oprócz Przewodniczącej WRDS WL głos zabrali: Leszek Bielecki, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w imieniu Mariana Banasia- Szefa KAS, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów; Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski; Anna Augustyniak, Sekretarz Województwa Lubelskiego oraz Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Swój wykład pt. „Uczciwość człowieka podstawą rozwoju społecznego” wygłosił ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL.

Wstępem do rozpoczęcia dyskusji była prelekcja pt. „Dobre praktyki w biznesie” prowadzącego Kongres, Marka Zubera.

W trakcie spotkania Mirosława Gałan została wyróżniona Medalem 700-lecia Miasta Lublin przyznawanym przez Prezydenta Miasta Lublin.   

Istotnym punktem Kongresu był panel dyskusyjny dotyczący obrazu szarej strefy, będącej trudnym otoczeniem dla uczciwych. W panelu wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk: dr Wojciech Warski  – Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Konwentu BCC; prof. dr hab. Maciej Bałtowski – Wydział Ekonomiczny UMCS – Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej ; Grzegorz Stańko – Kierownik Działu Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Międzynarodowej w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym; dr Grzegorz Matysek – Doradca Podatkowy, Członek Zarządu; DORADCA Sp. z o. o., Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego UMCS; Zbigniew Marchwiak – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Wiceprzewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego; Tomasz Zarębski  – Przedstawiciel Lubelskiego Środowiska Studenckiego. Kwestie poruszane w panelu wywołały ożywioną dyskusję, w której głos zabrali  m. in. Andrzej Stanisławek, Senator RP; Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski; Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca WRDS WL; Stanisław Michałowski, Rektor UMCS.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia było uroczyste podpisanie aktu przystąpienia do Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie.