Kolejne posiedzenie Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 23 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego.

Głównym przedmiotem posiedzenia Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego były ustalenia w sprawie organizacji Gali Jubileuszowej 15-lecia działalności dialogu społecznego w województwie lubelskim. Członkowie Prezydium omówili szczegółowy plan uroczystości. W Gali udział wezmą przedstawiciele wszystkich kluczowych dziedzin życia politycznego, społecznego i gospodarczego Lubelszczyzny, władze regionu, reprezentanci największych organizacji biznesowych regionu, związków zawodowych, posłowie, senatorowie, przedstawiciele nauki, kultury, duchowieństwa i wielu znamienitych gości. Uroczystość ta odbędzie się 6 grudnia br. i będzie okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowej działalności dialogu społecznego, wymiany refleksji na temat jego funkcjonowania, ale także do podziękowania partnerom społecznym za istotny wkład w tworzenie i zachowanie stabilności życia publicznego.

Podczas spotkania omówiono także między innymi tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz.11:00. Ustalono, iż tematem posiedzenia będzie: „ Zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu odpraw na terminalu w Koroszczynie. Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu granicznego.” Członkowie Prezydium zdecydowali, iż Rada podejmie również debatę w sprawie usunięcia z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego oraz w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Na posiedzeniu zostanie powołany także Doraźny Zespół Roboczy, który zawiąże Koalicję na rzecz walki z szarą strefą.