Członkowie Prezydium omówili przy udziale Henryka Smolarza – doradcy Marszałka Województwa Lubelskiego, efekty inicjatywy WRDS w zakresie tematu: „Obrót ziemią rolną w Polsce w kontekście planowanych zmian legislacyjnych”.

Następnie Prezydium zaplanowało prace WRDS w zespołach na najbliższy rok oraz określiło zadania dla poszczególnych zespołów.

Postanowiono, iż tematami najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS, które odbędzie się 30 maja 2016 r. będą:
1. Problem kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii
2. Zagrożenia dla spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w związku z rządowym planem restrukturyzacji górnictwa.

Oba tematy decyzją Prezydium WRDS zostały skierowane do pracy w zespole ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.