II posiedzenie Prezydium WRDS

Podczas spotkania skupiono się głównie na regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz na uwagach zgłoszonych do niego przez strony obecne na posiedzeniu. Ponadto dyskutowano plan pracy Rady i sytuację kopalni „Bogdanka”. Posiedzenie Prezydium WRDS odbyło się 11 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Prezydium ustaliło, że dalsze rozmowy dotyczące regulaminu będą kontynuowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym zaplanowanym na 22 kwietnia 2016 r.

Ustalono przybliżone kolejne terminy  oraz przekazanie poszczególnych tematów pod obrady plenarne i do Stałych Zespołów Roboczych WRDS.

Z uwagi na niezwykle ważną rolę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w budowaniu i zachowaniu pokoju społecznego województwa lubelskiego, pod obrady najbliższego posiedzenia plenarnego został wniesiony temat: „Zagrożenia dla spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w związku z rządowym planem restrukturyzacji górnictwa”, zgłoszony przez marszałka Sławomira Sosnowskiego. Konieczność podjęcia powyższego tematu wynika z niepokojących informacji przekazanych przez wszystkie związki zawodowe działające w Spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., dotyczących planu restrukturyzacji polskiego górnictwa, przewidującego nawet 30% ograniczenie wydobycia węgla, a w związku z tym znaczną redukcję zatrudnienia – według szacunków nawet o 2 tys. miejsc pracy.

Pracom prezydium przewodniczyła Wiesława Janczak reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.