Dziewiąte posiedzenie Prezydium WRDS

W dniu 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się dziewiąte posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem spotkania był poruszony przez Marka Chmielewskiego reprezentującego NSZZ „Solidarność” problem finansowania stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w 2017 roku i w latach następnych. Rozmawiano także o rządowych zmianach w polskim systemie oświaty. Temat ten budzi szereg  wątpliwości wśród członków Rady. Członkowie Prezydium uznali, iż niezbędne jest  zwrócenie się  do samorządów z pytaniem jakie społeczne i ekonomiczne skutki ponoszą w związku z wdrażaniem reformy oświaty na terenie Województwa Lubelskiego. Dyskusja zakończyła się decyzją o zaproszeniu na marcowe posiedzenie WRDS m.in. Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawicieli reprezentujących lubelskie samorządy. Dyskutowano również o  nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Obrady zakończyły się wypracowaniem postulatów, które dotyczą m.in. kwestii tworzenia i finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Kolejny temat, poruszony na wniosek Henryka Smolarza – reprezentującego stronę samorządową, dotyczył wypracowania stanowiska  w sprawie nowelizowanej ustawy – Prawo ochrony środowiska w  zakresie wyboru władz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz ich składu. Decyzją Prezydium temat ten został skierowany do pracy w zespole ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania ustalono termin najbliższego posiedzenia Plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na dzień 24 stycznia 2017 r., godz. 11.00. Tematem posiedzenia będzie emigracja zarobkowa na Lubelszczyźnie. Spotkanie będzie również okazją do podsumowania roku pracy Rady. Podczas obrad Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego obejmie przewodnictwo WRDS, zgodnie z przyjętą przez WRDS kolejnością przewodniczenia Rady.