„Funkcjonowanie i rozwój Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana Dukli” oraz „Obrót ziemią rolną w Polsce w kontekście planowanych zmian legislacyjnych” – to tematy, które zdeterminowały drugie posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 8 marca 2016 r.

W trakcie obrad Rada zdecydowała o skierowaniu tematu „Funkcjonowanie i rozwój COZL im. św. Jana Dukli” na posiedzenie jednego z powołanych stałych zespołów roboczych WRDS, tj. Stałego Zespołu Roboczego WRDS Woj. Lubelskiego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Obrót ziemią rolną w Polsce w kontekście planowanych zmian legislacyjnych – temat wniesiony przez stronę samorządową, główna uwagę skupił wokół rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarby Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy 293). WRDS zajęła w sprawie Obrót ziemią rolną w Polsce w kontekście planowanych zmian legislacyjnych swoje pierwsze stanowisko.

W trakcie posiedzenia WRDS jednogłośnie przegłosowała także uchwałę w sprawie powołania Stałych Zespołów Roboczych WRDS:
1. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Infrastruktury i Transportu 
2. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 
3. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
4. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych. 
5. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości. 
6. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Funduszy Europejskich 
7. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Obrady drugiego plenarnego posiedzenia WRDS odbyły się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym z dużym zainteresowaniem publiczności, reprezentującej lokalną społeczność województwa lubelskiego, zainteresowaną wniesionymi przez strony dialogu tematami.

Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 8 marca 2016 r

Załącznik nr 1. Imienna lista osób obecnych na posiedzeniu plenarnym WRDS

Załącznik nr 2. Stanowisko nr 1 WRDS z dnia 8 marca 2016 r.

Załącznik nr 3. Uchwała nr 3 WRDS z dnia 8 marca 2016 r.

Załącznik nr 4. Materiały.

Załącznik nr 4. Materiały