30 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie prowadziła Wiesława Janczak – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Prace WRDS rozpoczęły się od rozmów dotyczących Lubelskiego Węgla oraz kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla Polskiej Armii. Stanowiska wypracowane zostały przez Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS oraz Doraźny Zespół Roboczy ds. Lubelskiego Węgla WRDS. Po dyskusji członków WRDS, stanowiska zostały jednogłośnie przyjęte. W kolejnej części spotkania zatwierdzone zostały zadania Stałych Zespołów Roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Protokół z czwartego posiedzenia Plenarnego WRDS z dnia 30 maja 2016 r

Załącznik Nr 1. Imienna lista obecności

Załącznik Nr 2. Stanowisko Nr 2_2016 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS w sprawie Lubelskiego Węgla

Załącznik Nr 3. Pakt Społeczno – Gospodarczy dla Lubelskiego Węgla.

Załącznik Nr 4. Stanowisko Nr 3_2016 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie Paktu społeczno-Gospodarczego w sprawie Lubelskiego Węgla.

Załącznik Nr 5. Stanowisko Nr 1_2016 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL z dnia 25 maja 2016 r.

Załącznik Nr 6. Stanowisko Nr 4_2016 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 30 maja 2016 r.