Zmiana terminu sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, na której zostanie przedstawiony „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2019 rok.

Sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego, podczas której zostanie przedstawiony „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2019 rok odbędzie się 28 sierpnia 2020 r.

Obrady Sejmiku będą odbywały się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

W związku z powyższym, aby wziąć udział w debacie należy do 27 sierpnia br. na adres: sejmik@lubelskie.pl podać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłany link z dostępem do spotkania.

Zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do 27 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, pokój 043 (parter).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 441 66 14.