XXI sesja (nadzwyczajna) Sejmiku Województw Lubelskiego miała miejsce 10 listopada 2020 r. w godzinach  15.20 – 18.40.

Obrady odbyły się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.”

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) obrady odbędą się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Link do transmisji z sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego

Jednolity porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
  3. Informacja Zarządu Województwa w sprawie sytuacji gospodarczej w sektorze rolnym w województwie lubelskim.
  4. Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie w sprawie przestrzegania przez hodowców norm dotyczących dobrostanu zwierząt w województwie lubelskim.
  5. Informacja dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie stopnia wykorzystania i zakontraktowania środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Polsce i w województwie lubelskim.
  6. Debata o sytuacji w rolnictwie z udziałem przedstawicieli Lubelskiej Izby Rolniczej oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników.
  7. Przyjęcie apelu do władz państwowych w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz projektowanych rozwiązań prawnych ograniczających dochodowość w tym sektorze gospodarki.  https://www.lubelskie.pl/file/2020/11/Projekt-apelu-Sejmiku-Województwa-Lubelskiego.pdf
  8. Wygłoszenie oświadczeń klubów radnych.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Zamknięcie obrad sesji.