XLIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali S5 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  8.1. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 829 w granicach administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów;
  8.2. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa lubelskiego
  na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Lubelskiego;
  8.3. wyznaczenia dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Lublinie;
  8.4. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy;
  8.5. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stanin przez Województwo Lubelskie na zadanie własne.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

komplet materiałów