XL sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w  dzniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w:
7.1. Białej Podlaskiej,
7.2. Chełmie,
7.3. Lublinie,
7.4. Zamościu.
8. Raport na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubelskiego
za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
9.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
9.2. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
9.3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Abramów przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Biłgoraj przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Biszcza przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Borki przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Czemierniki przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Drelów przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Fajsławice przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.13. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłoń przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.14. udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów Podlaski przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.15. udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów nad Wisłą przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.16. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Dolny przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.17. udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.18. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kurów przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.19. udzielenia pomocy finansowej Gminie Łuków przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.20. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miączyn przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.21. udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzyrzec Podlaski przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.22. udzielenia pomocy finansowej Gminie Milanów przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.23. udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowodwór przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.24. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaski przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.25. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piszczac przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.26. udzielenia pomocy finansowej Miastu Rejowiec Fabryczny przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.27. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.28. udzielenia pomocy finansowej Gminie Serokomla przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.29. udzielenia pomocy finansowej Gminie Spiczyn przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.30. udzielenia pomocy finansowej Gminie Stanin przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.31. udzielenia pomocy finansowej Gminie Stężyca przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.32. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnogród przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.33. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tereszpol przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.34. udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzydnik Duży przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.35. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ułęż przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.36. udzielenia pomocy finansowej Gminie Wisznice przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.37. udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojcieszków przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.38. udzielenia pomocy finansowej Gminie Wólka przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.39. udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.40. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.41. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.42. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.43. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.44. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.45. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krasnostawskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.46. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.47. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.48. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.49. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.50. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.51. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.52. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.53. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.54. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.55. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.56. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.57. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.58. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
9.59. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
9.60. wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych;
9.61. zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim (Rzeczpospolita Polska) a Tarnopolską Obwodową Administracją Państwową i Tarnopolską Radą Obwodową (Ukraina);
9.62. zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie;
9.63. zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie
– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
9.64. zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej;
9.65. zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lublinie;
9.66. określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018;
9.67. przekazania według właściwości skargi Pani E. P. dotyczącej zadań Starosty Puławskiego;
9.68. udzielenia pełnomocnictwa.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

komplet materiałów