VI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w  dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) w godz. 13.10 – 14.30 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
  5a Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów w 2019 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
  5b Przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie jednoznacznego potępienia szerzenia nienawiści oraz skrajnego braku szacunku dla godności osoby ludzkiej w przestrzeni publicznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rejowiec Fabryczny w 2019 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Radnych i Sołtysów Gminy Rudnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie kontynuacji przebudowy drogi Wojewódzkiej Nr 842.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.