I sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 21 listopada 2018 roku w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2, w godzinach 11.10 – 18.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Uchwalenie dalszego porządku obrad w tym wybór przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących sejmiku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka Województwa Lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Województwa Lubelskiego.
 10. Zamknięcie obrad.