2 grudnia (środa) godz. 9.00 – prezentacja Projektu Budżetu WL na 2021 r.

2 grudnia (środa) – posiedzenia komisji w sprawie Projektu Budżetu WL na 2021 r.

♦ godz. 11.00 – Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki

♦ godz. 12.00 – Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej

♦ godz. 13.00 – Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

♦ godz. 14.00 – Komisja Ochrony Zdrowia

♦ godz. 15.00 – Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

3 grudnia (czwartek) – posiedzenia komisji w sprawie Projektu Budżetu WL na 2021 r.

♦ godz. 10.00 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

♦ godz. 11.00 – Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

♦ godz. 12.00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

♦ godz. 13.00 – Komisja Rewizyjna

4 grudnia (piątek) – zakończenie terminu składania wniosków do Komisji Budżetowej

8 grudnia (wtorek) godz. 12.00 – posiedzenie Komisji Budżetowej

11 grudnia (piątek) 13.00 – spotkanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących wszystkich komisji Sejmiku z Zarządem Województwa Lubelskiego i Skarbnikiem Województwa.

21 grudnia (poniedziałek) – sesja budżetowa.