Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym. Link do transmisji on-line:

26 sierpnia
♦ Komisja Budżetowa, godz. 14.00
porządek obrad

27 sierpnia
Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej – godz. 9.00
porządek obrad

♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 10.30
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 11.30
porządek obrad

♦ Komisja Ochrony Zdrowia, godz. 13.30
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz.14.30
porządek obrad