Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, w salach 063A  i 063B

11 marca 2019 r.
♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 8.30
porządek obrad
♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00
porządek obrad
♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 9.30
porządek obrad
♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00
porządek obrad
♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 10.00
porządek obrad
♦ Komisja Budżetowa, godz. 10.30
porządek obrad
♦ Komisja Rewizyjna, godz. 10.30
porządek obrad
♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 11.00
porządek obrad
♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 11.00
porządek obrad