Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie.

28 maja

♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, s. 063B
porządek obrad

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.30, s. 063A
porządek obrad           

♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00, s. 063B
porządek obrad  

♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, godz. 10.30, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 11.00, s. 063B
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 11.30, s. 063A
porządek obrad