Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, w sali  063A.

24 kwietnia
♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 11.00
porządek obrad

25 kwietnia
♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.30
porządek obrad
♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 9.00
porządek obrad
♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 10.00
porządek obrad           
♦ Komisja Rewizyjna, godz. 10.30
porządek obrad
♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 11.00
porządek obrad
♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 11.30
porządek obrad