24 czerwca 2019 r.

Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4.

♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.00, s. 063B
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.30, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 10.00, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 11.00, s. 063 A
porządek obrad

♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, godz. 11.30, s. 063B
porządek obrad

♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 11.30, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 12.00, s. 063A
porządek obrad