20 listopada 2017 r.

♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00 (s. 063)
porządek obrad
♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.30 (s. 063)
porządek obrad
♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00 (s. 063)
porządek obrad
♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 9.00 (pok. 041)
porządek obrad
♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 10.00 (s. 269)
porządek obrad
♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00 (s. 035)
porządek obrad
♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 10.30 (s. 063)
porządek obrad
♦ Komisja Rewizyjna, godz. 11.00 (s. 063)
porządek obrad


Posiedzenia komisji odbędą się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4.