13 listopada 2017 r.
♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 15.00, sala 063A
porządek obrad

 

Posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4.