26 października 2020 r.

♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.00
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz 10.00
porządek obrad

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 11.00
porządek obrad

♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 13.00
porządek obrad