25 września 2020 r.

Posiedzenia Komisji będą prowadzone w systemie zdalnym.

♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.00
porządek obrad

♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 10.00
porządek obrad

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 11.00
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz.12.30
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 13.30
porządek obrad

♦ Komisja Ochrony Zdrowia, godz. 14.30
porządek obrad