Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym.

24 lipca 2020 r.

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej – godz. 9.00
porządek obrad

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – godz. 11.00
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki – godz. 12.00
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska – godz. 13.00
porządek obrad

27 lipca 2020 r.

♦ Komisja Budżetowa – godz. 10.00
porządek obrad

♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – godz. 11.00
porządek obrad