29 czerwca 2020 r.

♦ Komisja Rewizyjna, godz. 14.00, sala konferencyjna 469 A (IV piętro) w budynku UMWL w Lublinie, ul. A. Grottgera 4.
porządek obrad