Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym. Link do transmisji on – line:

25 maja 2020 r.

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej – godz. 10.00
porządek obrad

26 maja 2020 r.

♦ Komisja Budżetowa, godz. 10.00
porządek obrad

♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 11.00
porządek obrad

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 12.00
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 14.00
porządek obrad