7 października 2019 r.

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL  w Lublinie w  sali konferencyjna nr 063A, ul. Artura Grottgera 4

♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.30
porządek obrad

♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 10.00
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 11.00
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 11.30
porządek obrad

♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, godz. 12.00
porządek obrad