Posiedzenia komisji będą miały miejsce w sali 063A  budynku UMWL w Lublinie.

15 lipca 2019 r.

♦ Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00
porządek obrad

♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.30
porządek obrad

♦ Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 10.00
porządek obrad