11 stycznia 2019 r.

Komisja Budżetowa, godz. 12.00, sala konferencyjna 063A w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura  Grottgera 4.
porządek obrad