13 listopada 2018r.

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. A. Grottgera 4.

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Budżetowa, godz. 10.00, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 11.00, s. 035
porządek obrad