14 sierpnia 2018 r.

posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie

Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.30, s. 063A
porządek obrad

Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.00, s. 063A
porządek obrad

Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 10.00, s. 063A
porządek obrad

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 10.00, s. 041
porządek obrad