13 lipca 2018 r.

posiedzenia komisji będą miały miejsce w sali konferencyjnej nr 063A w budynku UMWL przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie

♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00
porządek obrad

♦ Komisja Rewizyjna, godz. 8.30
porządek obrad

♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 9.00, sala nr 041
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 10.00
porządek obrad