2 marca 2018 r.

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 12.00
porządek obrad

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przy ul. Narutowicza 4.

  6 marca 2018 r.

Komisja Doraźna do spraw Młodzieży Sejmiku Województwa Lubelskiego, godz. 11.00
porządek obrad

Posiedzenie komisji odbędzie sięw sali konferencyjnej (IV piętro) Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Obywatelskiej 4 w Lublinie.