25 stycznia 2018 r.

Komisja Doraźna do spraw Młodzieży Sejmiku Województwa Lubelskiego, godz. 14.00 (s 063A)
porządek obrad

29 stycznia 2018 r.

  Komisja Budżetowa, godz. 8.30 (s. 063A)
porządek obrad
♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00 (s. 063A)
porządek obrad

♦ Komisja Rewizyjna, godz. 9.30 (s. 269)
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 10.00 (s. 063A)
porządek obrad
♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 10.30 (s. 269)
porządek obrad

 

 

Posiedzenia komisji odbędą się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4.