29 grudnia 2017 r.

Komisja Rewizyjna, godz. 8.00, (s 063A)
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.00, (s 063A)
porządek obrad

♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00, (s. 035)
porządek obrad

 

Posiedzenia komisji odbędą się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4.